Kontakta oss

Icke förväntad effekt?

19 aug

  cke förväntad effekt av skenande elpriser. Under pandemin blev hemarbete en viktig del, företagen anpassade sina policys, kontorsytor med tanke på att fler ska arbeta hemma. Men är nu trenden att vi vill arbeta från kontoret mer på grund av rusande elpriser? I dagens ps (se länk) läser jag en rubriken ”Jobba inte hemma […]

Läs mer»

Ett normaltillstånd att 4 av 10 funderar på nytt jobb?

7 sep

    Fyra av tio funderar på nytt jobb! Undersökningar visar att det är många ca.43% som funderar på att byta jobb och det läggs ett postpandemi perspektiv på ”fenomenet”. Det dras slutsatser som att hen inte vill komma tillbaka till kontoret efter pandemin, oförstående arbetsgivare, trött på pendling med mera, åtgärdspunkter och råden haglar […]

Läs mer»

Olikheternas återkomst. utdrag från boken ”Ingen vill vara ett nyckeltal”

16 jul

Ett kort utdrag från boken ”Ingen vill vara ett nyckeltal” som skrivs tillsammans med Kjell Lindström, Marie Hallander Larsson och Åsa Lundquist Coey, Release planeras den 24 september Olikheternas återkomst ”Förr var det naturligt att betrakta verksamheter i olika sektorer som just olika. Företag var företag, kyrka var kyrka, stat var stat – och sällan möttes […]

Läs mer»

#8. Employer Branding blir det som HR:s Facebookinlägg?

5 mar

Employer Branding blir det som HR:s facebook? Har en känsla av att Employer Brandingverktyget ger en skönmålad bild av verkligheten i företaget/organisationen, ungefär som när vi skriver och gör uppdateringar på sociala medier där allt oftast är så fantastiskt. Blev tipsad om en artikel i SvD  (tack Kjell Lindström noden)”Bara Google vet vem du innerst […]

Läs mer»

#7. Balansgången mellan strategiskt och operativt HR.

2 mar

  Den höga sjukfrånvaron hos chefer ett HR problem? Under något decennium så har HR strävat att bli mer strategiska. Operativa uppgifter har ofta skjutits över till cheferna och från att tidigare ha varit en stödfunktion som avlastat har HR blivit mer kravställare och som det så vackert heter ”jobbat genom cheferna” genom att coacha […]

Läs mer»