Kontakta oss

”Ad augusta per angusta”

HR-akuten har med sin samlade mångåriga kompetens förvärvade genom praktiskt, kvalificerat arbete ute som personalchefer/personaldirektörer i såväl privata som offentliga sektorer och företag.

 

HR-akuten möblerar om och förstärker med fler expertkompetenser och breddar sitt verksamhetsområde. Mer info kommer inom kort. Ett nytt område är att vi håller i utredningar kring trakasserier/mobbning enligt den norska metoden ”Faktaundersökning”.Vi tar även fram en ny föreläsning om ledarskap, HR, organisation och varför det till stora delar haltar och vad du kan göra åt det. Vi förstärker oss på arbetsmiljösidan för att hjälpa företagare i den allt snårigare arbetsmiljölagstiftningen. Vi har även förstärkt oss när det gäller arbetsrätten.

 

Ledarskap
Personal- och
Organisationsfrågor
Arbetsmiljö
Arbetsrätt, förhandlingar
Utredningar vid:
– sexuella trakasserier
– mobbning
– kränkningar

 

Inspirationsseminarier
Ditt externa HR/personalstöd
Arbetsrättsliga förhandlingar
Rådgivning
Rekrytering
Coachning
Krishantering
Personalhandbok

 

HR i framtiden
Organisation
Ledarskap
Medarbetarskap
Rekrytering
Mångfald
Arbetsmiljö

 

Är du i behov av mer kontinuerlig HR-hjälp kan vi bistå med uthyrning av HR- kompetens för att fylla vakanser, arbetstopp, eller som interimslösning vid chefstillsättning. Vi arbetar alltid iteam mot kund, och du får en ansvarig konsult som har tillgång till all vår samlade erfarenhet.