Kontakta oss

Vad hände sen med ledarskapet?

26 apr

AI genererad bild

Vad hände sen?

Det pågår en mängd ledarutbildningar kontinuerligt. På LinkedIn ser jag ständigt lovord om seminarier och utbildningar samt om vilka fantastiska chefer och ledare som har gått igenom dem, oavsett om det är interna eller externa utbildningar. Särskilt imponeras jag av den offentliga sektorns framgångsrika ledarutveckling som synes enligt plattformen. Men vad händer när de är tillbaka i organisationen?  Är organisationen mottaglig för förändringar som kan krävas?

Det här fenomenet har pågått under hela min yrkesverksamma tid. Å ena sidan hyllas utbildningar och ledarskapsseminarier, å andra sidan påpekas behovet av att förbättra ledarskapet och hantera dåligt ledarskap. Borde vi inte vid det här laget ha världens bästa och mest välutbildade ledare?

När man följer nyhetsflöden och fackpress diskuteras tystnadskultur, chefsmobbning, stressskapande ledarskap, konflikträdsla och skapandet av en dålig arbetsmiljö och konflikter, med mera.

Vad sker egentligen mellan utbildningen eller seminariet och verkligheten på arbetsplatsen? Varför verkar insikterna ofta gå förlorade i vardagen?

Kanske är steget mellan en generell ledarutbildning och verkligheten för stort. Eller vad gör att de goda intentionerna sällan omsätts i praktiken?

Kan det vara så att majoriteten har kompetenta chefer och arbetsplatser, och undantagen är de som uppmärksammas negativt? Eller är exempel som tystnadskulturen nyligen på Nya Karolinska en avvikelse i arbetslivet, trots att de spenderat 100-tals miljoner på managementkonsulter från BCG (Boston Consulting Group) och New Public Management verkar det inte gå så bra. Kan det vara så illa att det är metoden som inte är bra trots förutsättningarna?

Se inte på ledarutbildning som det vore en ”Excell” utbildning där du direkt kan omsätta knskapen till praktiken. Jag tror att en mer skräddarsydd och individanpassad ledarutveckling, som tar hänsyn till både individens och organisationens specifika förutsättningar och utvecklingsnivå, skulle ge större avkastning. Istället för att följa allmänna koncept som organisationen måste anpassa sig till, bör vi göra tvärtom. Anpassa utvecklingen efter organisationens tillstånd.

Lycka till där ute!

Om bloggaren

Magnus Dalsvall gick ut PA-linjen på Uppsala Universitet 1983.  Har arbetat som personalchef/personaldirektör i över 40 år på företag/organisationer som SAS, BP,Telia Data, FMV, Solna Stad. Folkesson Revision. Driver företaget HR-akuten, föreläsare, debattör och författare och interim HR-chef.

Författare tillsammans med Kjell Lindström, Noden, till succé böckerna:

  • ”Bortom Tankefällan”
  • ”Äkta Organisation”
  • ”Rör om i HR-grytam
  • ”Den Nakna ledningsgruppen”
  • ”Ingen vill vara ett nyckeltal” (tillsammans med Åsa Lundqvist Coey, Marie Hallander Larsson, Kjell Lindström)

Böckerna kan beställas på Adlibris eller Bokus.