Kontakta oss

Är generella råd vägen till framgång?

18 apr

Är generella råd vägen till framgång?

Ibland kan jag bli lite trött på alla goda råd och tips som tidningarna, managementlitteratur osv skriver till exempel typ 10 tips på att bli en bra, klok eller inspirerande ledare. Varianterna varierar men innehållet är ungefär detsamma, rätt generella råd och vi får inte glömma att vi lever i en komplex verklighet.

Kan dessa generella råd verkligen hjälpa medarbetare och ledare att förändra sig? Vi måste tänka på den specifika situationen varje individ befinner sig i. Vi spenderar miljarder på ledarutvecklingskurser, inspirationsevenemang och litteratur, men ändå återvänder till samma rutiner när vi återvänder till våra arbetsplatser?

Jag menar inte att råden är dåliga men ofta hjälper de inte mer än att läsa ett horoskop i tidningen. Kul om man känner igen sig, men… En hel del av de som uttalar sig har heller ingen ledarerfarernhet vad det nu kan vara värt.

Förutsättningarna för individerna skiljer sig åt. Det är till exempel stor skillnad att vara chef/ledare i en liten organisation mot en som verkar i ett stort multinationellt företag.

Så det bästa vore att se vilka förutsättningar personerna befinner sig i och utgå därifrån.

**Några exempel på förutsättningar som gör skillnad :**

#### Kultur:
Skillnaderna i ledarkulturen mellan länder som Sverige och USA är påtagliga. Att helt enkelt anamma en amerikansk hierarkisk ledarfilosofi kan kännas främmande i svenska sammanhang.

#### Pandemi:

Pandemin förändrade de organisatoriska förutsättningarna över en natt, osäkerheten ökade. Teams, Zoom möten blev vardag och en större acceptans av distansarbete. (Något som verkar vara på tillbakagång)? Tidigare satta mål och strategier blev i många fall inaktuella och behövde anpassas och göras om. Nu blev leda på distans det nya svarta och nya utmaningar och förutsättningar växte fram.

#### Ekonomi:
Ledarskapets förutsättningar skiljer sig markant beroende på om företaget/organisationen går bra eller kämpar för överlevnad.

#### Nya ägare/byte av VD
En förändring av ägare/VD kan innebära en helt ny inriktning och värdegrund.

#### Kompetens:
Består företaget av en hög grad av professionella kompetenser, eller är det mer av rutinkaraktär med en ”lägre” kompetensnivå är det olika förutsättningar

**Slutsats:**

”Gräv där du står” och utvecklas utifrån dina specifika förutsättningar i organisationen och i ditt privatliv. Ta emot idéer och tips, men anpassa dem till det som är möjligt för dig. Om du inte känner igen dig i alla generella råd och tips på ledaregenskaper var lugn du är inte ensam. Reflektera över vad som kan passa dig, och vad du kan göra åt situationen. Om organisationen inte harmonierar med dina värderingar, kanske det är dags att söka en plats där dina värderingar och önskade förutsättningar speglas i verkligheten.

Samt till er som verkar ute i verkligheten med utveckling, titta på de förutsättningar som råder och utgå därifrån.

Om bloggaren

Magnus Dalsvall gick ut PA-linjen på Uppsala Universitet 1983.  Har arbetat som personalchef/personaldirektör i över 40 år på företag/organisationer som SAS, BP,Telia Data, FMV, Solna Stad. Folkesson Revision. Driver företaget HR-akuten, föreläsare, debattör och författare och interim HR-chef.

Författare tillsammans med Kjell Lindström, Noden, till succé böckerna:

  • ”Bortom Tankefällan”
  • ”Äkta Organisation”
  • ”Rör om i HR-grytam
  • ”Den Nakna ledningsgruppen”
  • ”Ingen vill vara ett nyckeltal” (tillsammans med Åsa Lundqvist Coey, Marie Hallander Larsson, Kjell Lindström)

Böckerna kan beställas på Adlibris eller Bokus.