Kontakta oss

#7. Balansgången mellan strategiskt och operativt HR.

2 mar

  Den höga sjukfrånvaron hos chefer ett HR problem? Under något decennium så har HR strävat att bli mer strategiska. Operativa uppgifter har ofta skjutits över till cheferna och från att tidigare ha varit en stödfunktion som avlastat har HR blivit mer kravställare och som det så vackert heter ”jobbat genom cheferna” genom att coacha […]

Läs mer»