Kontakta oss

Lite mer civil olydnad efterlyses hos våra chefer och ledare!

19 feb

Behövs mer civil olydnad frän våra chefer och ledare!

Följsamhet verkar vara nyckelordet i dagens ledarskap och effekterna visar sig rätt tydligt. Vi tar fram allt mer nyckeltal, regler, förordningar, kontrollsystem och policys som ska följas. Ledarskapet idag präglas snarare av regelefterlevnad och administration än coachning, framåtblickande och utveckling av sina medarbetare och enhet. Globalisering och den snabba teknikutvecklingen gör oss osäkra och gör att vi ägnar mer tid till att kontrollera och titta på historiska data vad som hänt. Lika dumt som att titta i backspegeln när du ska köra framåt. Visst behöver du titta i backspegeln också, men blicken bör vara framåtriktad annars kan det gå riktigt illa.

Det finns tydliga exempel i nutid hur snett det kan gå, tänk bara Kommunal, Swedbank, Arla, SCA där man verkar levt i en bubbla och har blicken mer i backspegeln än att titta framåt och fundera på signalvärde och konsekvenser på sikt. Konstaterar att nyckeltalen ser ok ut, men glömmer, eller ser inte att verksamheten börjar ruttna.

Som ledare behöver du snarare frirum än krav på en slavisk följsamhet. Skapar mer dynamik, diskussioner och närhet till verksamheten. Då kanske t ex någon chef på Arla kunnat höja rösten och ta en diskussion att signalvärdet kanske inte är så bra att vi höjer våran bonus med 50% och samtidigt drar in julklapparna till personalen och hen skulle ändå få behålla sitt jobb.

Den tystnad som råder exemplifieras tydligt i Swedbank där en hel styrelse sitter och nickar när ordförande säger att vi måste avskeda vår VD med omedelbar verkan, utan att tala om varför. Kan det vara så att man följer blint vad ordförande i styrelsen säger bara nyckeltalen ser hyfsade ut. Då blir det inte så svårt att göra skäl för sitt arvode, mindre bråk och mötet tar inte så lång tid.

Det här med följsamhet tar också Mats Alvesson upp i en debattartikel i SVD. Se länk nedan och han konstaterar att ”För att ledarskap skall ha någon betydelse måste det finnas handlingsutrymme och ett fokus på resultat”

Det kanske är läge för lite civil olydnad hos våra chefer, att inte sitta på sitt rum och författa alla rapporter, inte följa slaviskt ett system utan istället skapa sig lite frirum för att kunna möta sin personal och spana på framtiden och dess eventuella konsekvenser på verksamheten. Det kanske kostar dig jobbet, men då kan du trösta dig med att den verksamheten håller förmodligen på att ruttna bort och du kan titta dig själv i spegeln och vara nöjd med dig själv. ”Jag har gjort vad jag kan och inte kompromissat för mycket med mina värderingar”.

Gör upp en ledarrider. Där du tar upp vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna göra ett bra chefsjobb. Där bör då följande punkter ingå.

  • Rimligt antal medarbetare
  • System anpassade till din verklighet och inte för många.
  • Redovisning vad alla rapporter ska användas till och vilket mervärde det ger dig.
  • Att stödfunktionerna avlastar och inte försvårar.
  • Att du har en frihetsgrad och handlingsutrymme för din personal och verksamhet.

Det finns idag en brist på chefer och allt färre söker lediga chefsbefattningar och pensioneringsvågen slår hårt på bemanningen av chefspositioner. Så förutsättningarna idag är bra för att du som chef ska börja ställa krav. Att vara tyst och följsam löser inga problem.

Mats Alvessons debattartikel

 

blomma hemsida Våra seminarier om Management och Framtid

blomma hemsida Författare tillsammans med Kjell Lindström noden
    till succé böckerna Bortom Tankefällan och Äkta Organisation

blomma hemsida Böckerna kan du köpa i bokhandeln eller beställa på Adlibris eller Bokus