Kontakta oss

Detta kan bara hända i HR!

5 jul

Detta kan bara hända i HR!

Sveriges HR-förening söker ny Generalsekreterare. En viktig befattning för att driva HR-professionen framåt. Vem det blir är förstås viktigt för yrkets trovärdighet, nytänkande och utveckling.

I platsannonsen eftersöks en person som har ”relevant akademisk utbildning”. Man undrar förstås vad en sådan kan vara? Är det sjuksköterskeutbildning de syftar på då, eftersom det var sådana som en gång drog igång skrået?  Eller kanske en kommunikatör – de är ju så populära just nu? Eller kanske en ekonom – det är ju ändå de som har makten och språket, eller varför inte en ingenjör.

Självklart skall man anställa den som har bäst kompetens oavsett utbildning. Men nu finns det ju sedan över 35 år tillbaka särskilda akademiska program med 10.000-tals utexaminerade inriktat på just personalfrågor. Det borde rimligtvis finnas en och annan lämplig och kompetent person från just den utbildningen. Kunde det inte ha stått  ”akademisk utbildning, gärna från Personalvetarlinjen”?

Berglunds klassiska avhandling från mitten av 1990-talet hette ”De Otillräckliga”. En av konklusionerna var att just personalfolk led av känslan av inte vara räcka till. Man borde kunna mer, vara mer insatt och förstått bättre. Det ledde till taskigt professionellt självförtroende och känslan av att andra vet bättre. T ex ekonomer, kommunikatörer och managementkonsulter.  Vi tycker att det är hög tid att göra upp med denna onödiga, felaktiga och djupt destruktiva självuppfattning en gång för alla.

Därför tycker vi att det är en viktig symbolfråga att lyfta vår egen utbildning vid rekryterandet av den person som ska driva våra yrkesfrågor.. Eller speglar det här yrkesföreningens syn på den egna professionella utbildningen?

Vi tror att det efterfrågade fokuset på att ””dubblera antalet medlemmar med kvalité” handlar om trovärdighet. Vem f-n vill gå med i en branschförening som inte ens tror på den egna yrkesutbildningen?

Magnus Dalsvall och Kjell Lindström

Om författarna

Kjell Lindström och Magnus Dalsvall har funderat på personal- arbete länge. De pluggade tillsammans på personalvetarlinjen redan i början på 1980-talet.

Magnus har sedan skaffat sig gedigen kunskap och erfa- renhet som personalchef/personaldirektör på Volvo, SAS,
BP, Telia, FMV, Solna stad, Folkesson AB. 2007 startade Magnus sitt företag HR-akuten och har under åren bidragit till den svenska organisations- och ledardebatten genom ett tusental blogginlägg. Hans blogg utnämndes 2016 som en av Sveriges 30 bästa företagsbloggar.

Kjell Lindström har lite annorlunda bakgrund. Efter en period som lärare och forskare på Uppsala universitet, grundade han kunskapsföretaget Noden 1995. Kjell föreläser och pro gramleder kvalificerade chefsprogram. Sedan 2005 ger han ut veckobrevet #nodentrender.

Båda har fått priser för sitt arbete. Magnus fick 2008 utmär- kelsen Årets HR-visionär och var nominerad till Årets mång- faldschef 2005. Kjell fick det prestigefyllda Magnus Söder- strömpriset 2013, priset delas ut av Akademikerförbundet SSR tillsammans med Linköpings Universitet och Växjö Kommun.

Böcker

Författarna har tillsammans skrivit  succé böckerna:
Bortom Tankefällan”,
Äkta Organisation
Rör om i HR-grytan
Den Nakna Ledningsgruppen.