Kontakta oss

# 1. Lär krisen oss framtidens ledarskap?

2 apr

 

Att chefer ska kunna och veta allt är en seglivat organisatorisk myt. Tar hanteringen av pandemin till slut knäcken på idén om den allvetande chefen och leder oss till framtidens ledarskap?

De flesta organisationer har en hierarkisk struktur. Ett fåtal högst upp ska ta beslut som påverkar ett flertal som ska utföra.

Hierarki som organisationsidé är urgammalt. Ordet betyder ungefär ”gudomlig ordning”. Under 10 000 år har budskapet varit att ju högre upp man kommer i graderna, desto mer gudomlig och allvetande blir man. ”Det borde väl du som är chef veta” har nog de flesta chefer fått höra någon gång.

I hanteringen av corona-pandemin har vi kanske sett konturerna av framtidens ledarskap. Varje dag kl 14 har vi inte bara fått en uppdatering av hälsoläget. Vi bevittnar kanske en folkbildning av historiska mått om synen på ledarskap.

Lärdomarna är följande:

 1. I komplexa och föränderliga tider är det INGEN som vet.
  Ingen egentligen vet med säkerhet vad som händer eller vad som kommer att hända. Inte heller cheferna.
 2. Det är tillåtet att inte veta
  Tegnell och hans kollegor är hela tiden klara över vad man vet och vad man inte vet.
 3. Det är tillåtet att ändra sig
  Man har varit väldigt duktig med att framhålla att beslut baserats på tillgängliga fakta, och att när mer kunskap framkommit är det kom att ändra sig.
 4. Man uttrycker målet i bildspråk.
  Inga excel så långt ögat når. Det handlar om att ”få en flack kurva”. Begripligt, lättkommunicerat och tillräckligt rätt.
 5. Stadig, återkommande information
  Även när man inte har några egentliga nyheter att komma med. Den återkommande informationsstunden bygger förtroende och tillit.
 6. Enkla nyckeltal
  I komplexa och föränderliga system fungerar inte komplicerade instruktioner. Hur korrekta de än är. Uppmaningen ”Håll er hemma, tvätta händerna och hälsa inte på era gamlingar” lättbegripligt och är tillräckligt rätt

Vi tycker det är intressant att vi ser en formidabel massutbildning av både chefer och medarbetare i vad komplexa, föränderliga organisationer och i framtiden kommer att kräva av chefer och ledare. Mindre av gudomlighet och mer av vuxet resonerande.

Magnus Dalsvall och Kjell Lindström

Om författarna:

Kjell Lindström och Magnus Dalsvall har funderat på personal- arbete länge. De pluggade tillsammans på personalvetarlinjen redan i början på 1980-talet.

Magnus har sedan skaffat sig gedigen kunskap och erfa- renhet som personalchef/personaldirektör på Volvo, SAS,
BP, Telia, FMV, Solna stad, Folkesson AB. 2007 startade Magnus sitt företag HR-akuten och har under åren bidragit till den svenska organisations- och ledardebatten genom ett tusental blogginlägg. Hans blogg utnämndes 2016 som en av Sveriges 30 bästa företagsbloggar.

Kjell Lindström har lite annorlunda bakgrund. Efter en period som lärare och forskare på Uppsala universitet, grundade han kunskapsföretaget Noden 1995. Kjell föreläser och pro gramleder kvalificerade chefsprogram. Sedan 2005 ger han ut veckobrevet #nodentrender.

Båda har fått priser för sitt arbete. Magnus fick 2008 utmär- kelsen Årets HR-visionär och var nominerad till Årets mång- faldschef 2005. Kjell fick det prestigefyllda Magnus Söder- strömpriset 2013, priset delas ut av Akademikerförbundet SSR tillsammans med Linköpings Universitet och Växjö Kommun.

Böcker

Författarna har tillsammans skrivit  succé böckerna:
Bortom Tankefällan”,
Äkta Organisation
Rör om i HR-grytan
Den Nakna Ledningsgruppen.