Kontakta oss

# 2.Kris och innovationskraft?

13 apr

I den pågående krisen florerar nytänkande, kreativitet och innovation bland chefer och medarbetare. Frågan är om dagens organisationer är gjorda för ”att tänka utanför boxen”. Och om man kan ställa om.

Frågan om innovation och kreativitet i organisationer är inte alldeles självklar. Sveriges innovationsförmåga hamnar ofta i topp i internationella jämförelser. Men innovationerna sker uppenbarligen utanför företag och förvaltningar. ”Idéer ruttnar i svenska organisationer” är en bland många rubriker som påtalat problemet.

Bakgrunden är den att de flesta organisationer lagt ner mycket möda på att processorientera, kontrollera och strömlinjeforma verksamheten. Att minska osäkerhet och få bort störande moment ur processerna har varit en central aktivitet. Efter 25 års avvikelsehantering har svenska organisationer därför blivit hyper-effektiva, hyper-övervakade och hyper-anorektiska. Varje frirum där medarbetare tidigare kunnat ta egna initiativ har invaderats av flödeskartor, checklistor och kvalitetskontroller.

Eftersom frirum, fritänkare och avvikelser i princip utrotats, är följden inte bara bristande förmåga att möta att hantera utmaningar som skapas av epidemier. klimatkatastrofer och annat oväntat. Det har också lett till att många organisationer idag helt enkelt inte har varken kultur, system eller kapacitet för nytänkande, kreativitet och innovation.

Coronakrisen är därför intressant. Nu tvingas organisationer att tänka utanför boxen. ”Riv processerna, tänk själv och hitta på något som tar oss ur det här”, verkar stridsropet vara. Tidningarna börjar rapportera om lojala, men olydiga, medarbetare inom sjukvården som struntar i inköpsavdelningar, controllers och arbetsordningar och tar egna initiativ för att skaffa ansiktsmasker, tillverka skydd eller hitta gränsöverskridande arbetsformer.

Det finns också exempel där företag tagit initiativ för att hjälpa t ex sjukvården, men där frågan hamnat mellan stolarna. Byråkratin hinner inte med, och det slutar ibland med att ingenting händer, initiavtagarna blir besvikna och resurserna kommer inte till nytta.

Trots allt verkar det finnas dold innovationskraft i våra stelnade processorganisationer. Och pandemin lär inte vara den sista stora utmaningen för vårt samhälle och våra organisationer. Klimatförändring, befolkningsförflyttningar och tekniksprång väntar runt hörnet. Så det kommer verkligen att behövas nytänkande och ifrågasättande av dagens managementtänkande.

Så något att fundera över är för det första: Hur hanterar organisationer denna pånyttfödda innovativa kraft? Kommer initiativen att hyllas, eller kommer initiativtagarna att straffas?

För det andra: Ser man möjligheten att utifrån det enorma tryck som krisen medför på stelbenta IT-system, kontrollrutiner och invecklade organisationsformer, skapa mer snabbrörliga verksamheter? Kommer man verkligen att våga ifrågasätta den konsultindustri som levt gott på att predika Lean, processer, kontroll, mätningar och rapportering?

För det tredje: Kommer stödfunktioner som HR, ekonomi, inköp, kommunikation mm ompröva, rensa ur och förenkla sina system för att skapa ökade frirum för medarbetare (och chefer)? Frirum som i sin tur ger möjlighet till nya idéer, kreativitet och nytänkande.

Vi håller tummarna.

Magnus Dalsvall

Kjell Lindström

Om författarna:

Kjell Lindström och Magnus Dalsvall har funderat på personal- arbete länge. De pluggade tillsammans på personalvetarlinjen redan i början på 1980-talet.

Magnus har sedan skaffat sig gedigen kunskap och erfa- renhet som personalchef/personaldirektör på Volvo, SAS,
BP, Telia, FMV, Solna stad, Folkesson AB. 2007 startade Magnus sitt företag HR-akuten och har under åren bidragit till den svenska organisations- och ledardebatten genom ett tusental blogginlägg. Hans blogg utnämndes 2016 som en av Sveriges 30 bästa företagsbloggar.

Kjell Lindström har lite annorlunda bakgrund. Efter en period som lärare och forskare på Uppsala universitet, grundade han kunskapsföretaget Noden 1995. Kjell föreläser och pro gramleder kvalificerade chefsprogram. Sedan 2005 ger han ut veckobrevet #nodentrender.

Båda har fått priser för sitt arbete. Magnus fick 2008 utmär- kelsen Årets HR-visionär och var nominerad till Årets mång- faldschef 2005. Kjell fick det prestigefyllda Magnus Söder- strömpriset 2013, priset delas ut av Akademikerförbundet SSR tillsammans med Linköpings Universitet och Växjö Kommun.

Böcker

Författarna har tillsammans skrivit  succé böckerna:
Bortom Tankefällan”,
Äkta Organisation
Rör om i HR-grytan
Den Nakna Ledningsgruppen.