Kontakta oss

HR och tillväxtföretagen

21 jul

En artikel från Dalsvall & Lindström

Ett sätt att hänga med i den globala konkurrensen är kreativitet och innovation. Men att få små entreprenörsdrivna verksamheter att växa och samtidigt behålla innovationskraften och kreativiteten är inte det lättaste. HR kan få en viktig roll för att lösa den problematiken.

Dagens system och lagkrav bygger på stora organisationer med stora administrativa stödfunktioner. Detta trots att Organisationssverige till en övervägande del består av små företag. Och ska vi tro framtidsforskarna lär det bli ännu fler, inte minst för att digitaliseringen gör att stordriften blir mindre lönsam. Nya möjligheter till lokal och individanpassning utmanar gammalt industritänk.

Storföretagens och stordriftens tid börjar bli passé, men vi noterar att
det finns ett ökat behov av HR-kompetens inom småföretagarvärlden och innovationsbranschen. Ett skäl att många verksamheter håller sig små, är nämligen svårigheterna som är förknippade med att växa.

Problemen uppstår när en entreprenör eller innovationsdriven verksamhet ska gå över till en mer produktionsinriktad och när nya krav och problemställningar kommer in. Entusiasm och passion ska bytas ut mot struktur och kontroll. När verksamheten passerar 10 anställda ökar kraven på formalitet och arbetsmiljöfokus. I små verksamheter räcker det med informella möten, i större måste man skapa strukturer för att hålla ihop verksamheten. Tillväxten innebär ibland att grundaren måste bytas ut mot mer administrativt kunniga personer.

Högre krav på arbetsmiljöåtgärder

En annan hämmande faktor för att expandera och anställa medarbetare är de alarmerande rapporterna om psykisk ohälsa, trakasserier och utbrändhet. Detta ställer allt högre krav på arbetsgivaren att kunna och ha kompetens att agera, åtgärda och förebygga. En kompetens som man ofta känner att man inte har, man vill ju helst bara utveckla sin idé eller produkt. Det blir då ytterligare en tröskel att komma över.

Hela processen kan alltså bli en snårig och smärtsam historia. Ur ett nationellt perspektiv är det dock viktigt att småföretagen expanderar och överlever eftersom det skapar arbetstillfällen, skatteunderlag och fortsatt tillväxt.

Vi tror att HR kan spela en viktig roll här, och vara den katalysator och vägvisare som behövs för att skapa tillväxt och långsiktig överlevnad.

Nödvändigt helhetsperspektiv

Professionell HR har stora möjligheter att bli en viktig katalysator för tillväxt. Skälen är flera:

För det första är den akademiska utbildningen bred, med en mix av olika ämnen som på olika sätt berör både strukturer och människokunskap. Arbetsrätt, företagsekonomi och beteendevetenskap är alla nödvändiga kunskaper i en tillväxtprocess.

För det andra har HR som yrkesgrupp legitimitet att obehindrat röra sig mellan olika grupperingar och kunskapsområden, och kan bidra med nödvändigt helhetsperspektiv.

HR kan hjälpa till med att hålla den entreprenöriella ådran vid liv och samtidigt hålla de värsta strukturförespråkarna borta. Se till att fokus blir på ”keeping it simple”, lätthanterlighet och förstålighet. HR får en viktig roll som gränsöverskridande, coachande och medlande som har en övergripande helhetssyn på organisationen.

Möjligheten i tillväxtföretag

Vi tror att det är dags för HR att se möjligheten i tillväxtföretag. Att våga stiga fram och peka på ett brett HR-perspektiv kan vara avgörande för framgång. En VD vi mött i den expansiva life science-sektorn sa: ”De som lyckats har haft HR med i ett tidigt skede”.

Hur ska HR då organiseras? Småföretag har förmodligen inte råd att anställda HR-personal, vilket leder till ett ökat ”HR for rent” där man kan hyra in både generalister och olika specialister. Möjligen kan man se en ny kader av HR-generalister som är inne i flera tillväxtbolag samtidigt, 1-2 dagar i veckan per bolag och som kommer in med nödvändigt utifrånperspektiv.

Sekretessen är naturligtvis viktig i sådana fall, men skapar synergier och ökad kunskap. Och för att inte nämna att det förhindrar groupthink. Bör tillväxtperspektivet kanske betonas starkare i personalvetarprogrammen? Vi är övertygade att HR kan vara med och bygga framtiden, och bidra till tillväxt. Det är i så fall dags att fokusera på hur HR  ska kunna bidra. Vilka perspektiv, verktyg och metoder kan användas eller utvecklas? Och vill HR ta tillvara på den möjlighet som finns nu?

Bloggen kommer från skriften  ”HR och den nya verkligheten” som Kjell Lindström Noden AB och jag har skrivit för Akademikerförbundet SSR. Kan laddas ner gratis här. HR och den nya verkligheten.

Om författarna

Kjell Lindström och Magnus Dalsvall har funderat på personalarbete länge. De pluggade tillsammans på personalvetarlinjen redan i början på 1980-talet.

Magnus har sedan skaffat sig gedigen kunskap och erfarenhet som personalchef/personaldirektör på Volvo, SAS,
BP, Telia, FMV, Solna stad, Folkesson AB. 2007 startade Magnus sitt företag HR-akuten och har under åren bidragit till den svenska organisations- och ledardebatten genom ett tusental blogginlägg. Hans blogg utnämndes 2016 som en av Sveriges 30 bästa företagsbloggar.

Kjell Lindström har lite annorlunda bakgrund. Efter en period som lärare och forskare på Uppsala universitet, grundade han kunskapsföretaget Noden 1995. Kjell föreläser och pro gramleder kvalificerade chefsprogram. Sedan 2005 ger han ut veckobrevet #nodentrender.

Båda har fått priser för sitt arbete. Magnus fick 2008 utmärkelsen Årets HR-visionär och var nominerad till Årets mång- faldschef 2005. Kjell fick det prestigefyllda Magnus Söderströmpriset 2013, priset delas ut av Akademikerförbundet SSR tillsammans med Linköpings Universitet och Växjö Kommun.

Böcker

Författarna har tillsammans skrivit  succé böckerna:
Bortom Tankefällan”,
Äkta Organisation
Rör om i HR-grytan
Den Nakna Ledningsgruppen.