Kontakta oss

#5. ”Gammalt” tänk på ny verklighet.

19 jul

Gammalt tänk på ny verklighet?

De senaste decennierna har det skett en förskjutning med vilken tid som en chef kan avsätta till att coacha, utveckla, entusiasmera, stimulera och utveckla sin enhet och sina medarbetare. På 80-talet så resonerades det om att en bra chef avsätter ca. 70% av sin arbetstid till ledarskap, idag är den tiden kraftigt reducerad till kanske 20%. Eller ännu värre det är en biverksamhet som får klaras av genom att arbeta övertid.

Dock verkar det finnas en allmän syn på ledarskapet att det finns ”oceaner” av tid för chefen att få vara just chef.

Anledningen att det blivit så här är flera:

  1. Platta organisationer. För att effektivisera beslutsprocesserna kapades flera led och antalet chefer minskade samtidigt som varje chefsområde blev större.
  2. Lagstiftningen runt arbetsrätt, arbetsmiljö med mera blir allt mer svårnavigerat och chefen sitter ofta själv för att tolka vad som gäller.
  3. Kvartalsrapporter, delbokslut, budgetar är ofta helt avgörande för bedömningen av en chef och en chef som inte levererar enligt de ekonomiska förutsättningarna som ges anses i allmänhet vara en dålig chef.
  4. Allt färre stora organisationer. Enligt ekonomifakta har 99,9% av alla företag mindre än 250 anställda. En chef i ett mindre företag får arbeta mer operativt och har inte alla de stödfunktioner som finns i större företag. Att vara VD i ett MedTech företag med 50 anställda innebär mer operativt arbete än vad kanske VD:n på t.ex Astra Zenica behöver göra.
  5. Allt oftare får vi känslan av att chefscoacher, managementkonsulter med mera är kvar i 80-tlsmodellen och inte vill se var vi står idag.
  6. Utgångspunkten för strategier, lagstiftning och modeller är för stora företag. Är inte detta en stor Tankefälla® om något*?

Dags att släppa blåögdheten och se den krassa verkligheten.

Om bloggaren

Magnus Dalsvall gick ut PA-linjen på Uppsala Universitet 1983.  Har arbetat som personalchef/personaldirektör i över 30 år på företag/organisationer som SAS, BP,Telia Data, FMV, Solna Stad. Folkesson Revision. Driver företaget HR-akuten, föreläsare, debattör och författare och interim HR-chef. Leder nätverket ”Framtid, rörelse och nätverk”

 Böcker

Författare tillsammans med Kjell Lindström, Noden, till succé böckerna:
Bortom Tankefällan”,
Äkta Organisation
Rör om i HR-grytan
Den Nakna Ledningsgruppen.