Kontakta oss

Den digitala utmaningen gör processer konserverande

4 okt

Läser en intressant artikel i SvD Näringsliv  ”Företagen dålig på anta digital utmaning”,

Artikeln ligger helt i linje med min föregående blogg om att vi måste välja ”människa eller system”. http://www.dalsvall.se/vad-valjer-du-manniska-eller-system/

I artikeln berättas om boken ”Den digitala affärsomvandlingen” och det här är ett område som alla ”strategiska” HR-personer borde titta närmare på och förbereda sin verksamhet inför.

Enligt en av författarna Björn Eriksson så är personalintensiv försäljning, nästa som står på tur efter att delvis banker men mest musikindustrin genomgått en stor förändring. Författaren menar vidare att han i sitt arbete med boken sett många företag som riskerar att hamna på efterkälken. ”De sitter fortfarande helt fast i den stegvisa förbättringen inspirerade av Toyota. Det räcker inte för den digitala innovationen utan är i stället konserverande. Det är dags att bryta sig loss och investera i nya innovativa grepp för att nå nya affärspositioner.” Han menar vidare att man fokuserar för mycket på att förbättra sina nuvarande processer än att analysera information och agera på den..

Råden som han ger är bland annat:

  1. Ett kraftfullt ledarskap
  2. Mod att utmana
  3. Tillgång till digitala talanger
  4. En IT-verksamhet med fokus på den digitala slutkunden och inte på administrativa basprocesser.

Som jag ser det områden som berör HR väldigt mycket

Om vi nu kopplar tillbaka till bloggen ”människa eller system” så ser vi tydligt här att vi måste lyfta blicken från systemen och ge utrymme för människan genom analyser, kreativitet och en omvärldsbevakning som ”översätts” i den egna verksamheten.

Fortsätter vi spåret med hårt leanade processer, ökad kontroll med mera som gör att chefer och medarbetare är mer rädda att göra fel är att göra ett bra jobb kan vi snabbt bli väldigt illa ute. För det spåret för inte utvecklingen framåt, utan snarare skapar rädda och tysta organisationer. Här finns det mycket att göra för HR, så det är bara att hänga med i den digitala affärsomvandlingen och samtidigt se människan, det kallar jag att arbeta strategiskt.

 

blomma hemsida Våra seminarier om Management och Framtid

blomma hemsida Författare tillsammans med Kjell Lindström noden
    till succé böckerna Bortom Tankefällan och Äkta Organisation

blomma hemsida Böckerna kan du köpa i bokhandeln eller beställa på Adlibris eller Bokus