Kontakta oss

# 3. Kampen mellan profession och administration.

21 apr

Dalsvall & Lindström

När pandemin mojnar väntar en kamp mellan hyllade professioner och en revanschsugen administrativ industri.

I ena ringhörnan – den tillplattade administrationsindustrin

En av bieffekterna av de ökade kraven på effektivitet har varit ökning av administration, kontroll och rapporteringar. En helindustri bestående av konsulter, stabsfunktioner och managementtänkare har växt fram där mätning, processer och minskning av medarbetares individuella frirum varit i fokus. Allra mest irriterande har de starka professionerna varit. 

En stark profession kännetecknas av egen akademisk utbildning, egen forskning och eget etiskt råd (Advokatsamfundet, läkarförbundet). Idén har varit att yrkesgrupper ”som tar beslut om liv eller död”, ska vara pålitliga, respekterade och ha legitimitet. 

Det leder till att professioner kan bli starka aktörer, eller kanske bromsklossar, när det börjar handla om organisatoriska frågor som kan påverka deras yrkesutövande.

Mycket möda har därför lagts på att minska professionernas frirum, möjlighet att påverka och öka deras infogande i organisatoriska system. Konsekvensen har blivit att professionerna helst inte ska vara chefer, oftast har de ansetts som  förändringsmotståndare (vars synpunkter man inte fäst så stor vikt vid) samt att de ska medverka i den administration som den moderna organisationen kräver. En läkare idag lägger  mer tid på administration, rapporteringar och koordinering än på att vårda patienter. 

I andra ringhörnan – De (numer) hyllade professionerna

Under bekämpandet av pandemin har hjältemodig sjukvårdspersonal hyllats med balkongapplåder, höjd lön och otaliga artiklar. Läkare, forskare och olika sakkunniga har fått stort utrymme. ”Det professionella” har efter att de senaste 25 åren dränkts i allehanda managementidéer, organisationsförändringar och diverse administrativa pålagor kommit i fokus.

Antalet som söker sjukvårdens utbildningar ökar – man vill hjälpa människor. Läkares bedömningar får  plötsligt både uppmärksamhet och respekt. Sköterskor får bättre lön. WHO menar att det saknas miljoner sjuksköterskor.

Rumble in the Jungle?

Vad händer när pandemin lägger sig? Kommer sjukvårdens professioner – stolta över sina insatser och uppskattningen verkligen att acceptera den tidigare administrativa bördan och att återgå till den gamla ordningen?

Vi följer utvecklingen med spänning

Magnus Dalsvall/ Kjell Lindström

Om författarna:

Kjell Lindström och Magnus Dalsvall har funderat på personal- arbete länge. De pluggade tillsammans på personalvetarlinjen redan i början på 1980-talet.

Magnus har sedan skaffat sig gedigen kunskap och erfa- renhet som personalchef/personaldirektör på Volvo, SAS,
BP, Telia, FMV, Solna stad, Folkesson AB. 2007 startade Magnus sitt företag HR-akuten och har under åren bidragit till den svenska organisations- och ledardebatten genom ett tusental blogginlägg. Hans blogg utnämndes 2016 som en av Sveriges 30 bästa företagsbloggar.

Kjell Lindström har lite annorlunda bakgrund. Efter en period som lärare och forskare på Uppsala universitet, grundade han kunskapsföretaget Noden 1995. Kjell föreläser och pro gramleder kvalificerade chefsprogram. Sedan 2005 ger han ut veckobrevet #nodentrender.

Båda har fått priser för sitt arbete. Magnus fick 2008 utmär- kelsen Årets HR-visionär och var nominerad till Årets mång- faldschef 2005. Kjell fick det prestigefyllda Magnus Söder- strömpriset 2013, priset delas ut av Akademikerförbundet SSR tillsammans med Linköpings Universitet och Växjö Kommun.

Böcker

Författarna har tillsammans skrivit  succé böckerna:
Bortom Tankefällan”,
Äkta Organisation
Rör om i HR-grytan
Den Nakna Ledningsgruppen.