Kontakta oss

Är storbolagstänket en Tankefälla®

26 nov

Sluta tänk enbart stort – tänk även på mindre!

Sedan 1938 när Saltsjöbadsavtalet skrevs under har arbetslivet och samhället utgått från stora företag och organisationer. Det har skett stora förändringar i samhället och ute i organisationerna sedan dess. Idag har endast 0,1% av företagen mer än 250 anställda enligt ekonomifakta. Och trenden är tydlig, vi går mot fler små och medelstora företag och får allt färre storföretag.

Tankefällan®

Att ha ett storbolagstänk vid lagstiftning, regler, kontroll, utbildningar med mera, som sedan ska implementeras eller tryckas ner i mindre företag och organisationer håller inte. Det är samhällsekonomiskt förödande och vi ser hur Tankefällan® slår igen. Det är stor skillnad att leda och verka i små bolag mot stora bolag. Vilket borde vara en självklar insikt hos politiker, lagstiftare, ombudsmän, finansanalytiker, framtidssiare och utbildare.

I år kom en rapport fån WIPO om att Sverige var världens näst mest innovativa land, låt oss göra något bra av det. Nya innovationer tas ofta fram och utvecklas i mindre bolag under stor press och knappa förhållanden.

För vad händer när företaget börjar växa? Mer tid får läggas på arbetsmiljö och OSA, olika kartläggningar, arbetsrätt, GDPR, ekonomiska regler och uppföljningar, leta finansiärer med mera, istället för att utveckla verksamheten. För i stort sett samma regler gäller vare sig du har 10 anställda eller 1000.

Regeltolkning istället för utveckling

Ett litet företag har inte de stabs eller stödresurser, som större företag kan kosta på sig. Entreprenören eller småbolags VD:n  får efter bästa förmåga lägga sin tid på att försöka sig på regeltolkning och skriva manualer, handlingsplaner och riktlinjer istället för att utveckla verksamheten. Spelar ingen roll hur välskött bolaget är, det viktigaste och som räknas är att det finns olika handlingsplaner och policys verifierat på papper.

Framtiden ligger inte längre i stora organisationer utan det blir mer småskaligt. Istället arbetar man via nätverkskluster och har en inre grupp med kärnkompetens och köper in expertkunskap vid behov för kortare insatser vilket skapar en större flexibilitet. Att ha egen anställd personal på alla positioner skapar ofta bara mer problem, administration och blir trögstyrt och dyrt.

Slutord

  • Vi måste sluta med att utgå från att ”one size fits all” och tänka stora företag. En komplex verklighet kan svårligen styras med fler kontrollpunkter, checklistor och lagstiftning.
  • Vi måste inse att vi förmodligen inte kommer att se ett nytt företag i storleken av Ericsson växa upp. Kanske som varumärke men inte på antal anställda.
  • Teknikutvecklingen underlättar småskalighet, men vi ska inte överskatta dess verkan bland småbolagen. AI och systemutveckling kostar pengar och det ska mycket till att ett litet bolag investerar i tillexempel en rekryteringsrobot och får en lönsamhet på det. Bättre då att hyra in en professionell rekryterare för en kort insats.
  • Utbildningarna från Universitet och Högskolor borde i större utsträckning vara inriktade på att verka i små organisationer än att utgå från storbolagsvärlden.
  • Reformera arbetsrätten även utifrån de mindre företagen.
  • Att vara VD i ett litet bolag mot ett stort skiljer sig avsevärt, likväl att vara HR-chef i ett mindre företag mot t.ex Microsoft.
  • Utgå från den verklighet du verkar i, för det som kanske passar Microsoft på global nivå behöver inte, eller troligen inte alls passar din verksamhet.
  • Det blir färre stora staber, men mer nätverkskluster som kan rycka in.
  • Inse vilka möjligheter vi skulle ha med ett ännu mer spirande småbolagsklimat.

Vilken spännande framtid vi har och vilka möjligheter till förändring.

Om bloggaren

Magnus Dalsvall gick ut PA-linjen på Uppsala Universitet 1983.  Har arbetat som personalchef/personaldirektör i över 30 år på företag/organisationer som SAS, BP,Telia Data, FMV, Solna Stad. Folkesson Revision. Driver företaget HR-akuten, föreläsare, debattör och författare och interim HR-chef. Leder nätverket ”Framtid, rörelse och nätverk”

 Böcker

Författare tillsammans med Kjell Lindström, Noden, till succé böckerna:
Bortom Tankefällan”,
Äkta Organisation
Rör om i HR-grytan
Den Nakna Ledningsgruppen.