Kontakta oss

Ekonomerna behöver HR

15 dec

intervju

Ekonomerna behöver HR

Ekonomernas status och inflytande har ökat dramatiskt de senaste decennierna., men vi ser tecken på att det idag har nåtts vägs ände. Är det dags att ekonomismen luckras upp och kompletteras med humanism, etik och ser människan. Ekonomerna behöver HR vilket är väldigt tydligt idag på många ställen. Vi har skapat anorektiska organisationer, och enligt en Gallupundersökning är endast 16% av medarbetarna engagerade i sitt jobb. Vi ser en dramatisk ökning av sjukskrivningar, den psykiska ohälsan ökar, ungdomar och äldre har svårt att få jobb, vi får alltmer homogena organisationer för att inte tala om rädslan att göra fel och avvika från den utstakade förutbestämda vägen.

Resultatet idag är att vi har mer kontroll än någonsin, vilket skapat tillitslösa organisationer. Har du ingen tillit i organisationen så blir varken engagemang , nytänkande och arbetstrivsel någon höjdare. Kvartalsekonomin styr till ett kortsiktigt tänkande och långsiktiga investeringar ses inte med blida ögon då det ger ett negativt utfall i kvartalsrapporten för börsbolagen. Att inte se längre än vad näsan räcker verkar i mina ögon helt galet. Risken är ju så stor att du då står och stampar på samma fläck och kommer in i ett negativt ekorrhjul.

Professor Bo Rothstein dundrade ut i DN 2015-10-11 att de som studerar ekonomi är mer benägna till korruption. Nu tror jag inte själv att det är så drastiskt men de negativa effekter som vi ser idag är inte oöverkomliga. Om HR och ekonomerna börjar att lyssna på varandra och respektera varandras områden och samarbeta på likvärdiga villkor så kan problemen börja lösas upp.

För att klara det behövs att ekonomerna inte ser ner på HR utan börjar lyssna. Att HR i sin tur för fram sin profession och inte sneglar på ekonomerna och försöker efterlikna dom. Bådas kompetens och professioner behövs framöver

Utnyttja istället den dynamik och kraft som uppstår när två olika dicipliner möts och kan få draghjälp av varandra. Det är hög tid att sluta lyssna på alla förespråkare som ser som den allenarådande lösningen för framtidens HR att de ska lära sig nyckeltal och ROI.

HR ska istället vara stolt över sina beteendevetenskapliga insikter och kunskaper och istället med pondus och rak i ryggen delge sina kunskaper till ekonomerna. Tillsammans kan de skapa bestående förändringar och utvecklingar till ett hållbart och långsiktigt företagande.

 

 

blomma hemsida Våra seminarier om Management och Framtid

blomma hemsida Författare tillsammans med Kjell Lindström noden
    till succé böckerna Bortom Tankefällan och Äkta Organisation

blomma hemsida Böckerna kan du köpa i bokhandeln eller beställa på Adlibris eller Bokus