Kontakta oss

# 4. Framtidens chefer slipper äntligen ”vara strategiska”?

2 maj

Många diskuterar vilka nya krav som kommer att ställas på framtidens chefer. Vi vill istället peka på vad de framtida cheferna borde slippa. T ex den överskattade strategifrågan.

I de klassiska idéerna om ett gott chefs- och ledarskap kommer alltid ”strategi” högt. Ordet betyder ungefär krigskonst och bygger på att man i förväg kan klura ut konkurrenter/fienders nästa steg för att så småningom vinna marknadsandelar/bataljer.

Problemet med strategibranschen – som är stor och lukrativ – är att den bygger på antagandet om att förhållanden i omvärlden och i den egna organisationen är förutsägbara.

Vi verkar ha äntrat den sk VUCA-världen (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Inte minst den pågående pandemin har visat att det otänkbara blivit en ny realitet. Och när omvärlden blir snabbrörlig, komplex, osäker och oklar så säckar komplicerade strategimodeller ihop under sin egen tyngd, tydligen.

Redan innan pandemin slog till publicerade den ärevördiga strategibibeln Harvard Business Review en artikel som diskuterade problematiken. Rubriken var talande: ”Your Company’s Networks Might Matter More than Its Strategy”.

Vi tycker oss ana ett paradigmskifte där hela idén med strategfrågan ifrågasätts. Och det borde i så fall få konsekvenser för synen på chefer och ledarrollen. Några exempel:
1 – Inga fler obegripliga strategiföreläsningar som får massor med utrymme på dagens chefsutbildningar.
2 – Färre strategikonsulter som för dyra pengar prånglar komplexa modeller som oftast inte fungerade ens i USA.
3 – Mindre konkurrens i den egna organisationen mellan olika, ofta konkurrerande strategi-idéer och begrepp
4 – Inget dåligt samvete hos chefer och i ledningsgrupper för att man inte hinner med de heliga strategifrågorna. Tid som kan ägnas åt verklig analys, realism och improvisation.

Vi har diskuterat olika ”Tankefällor®” i tidigare artiklar och böcker. Troligen är det nästan religiösa upphöjandet av evidenslösa, oprövade och invecklade strategimodeller och deras välbetalda förespråkare en riktig tankefälla att fundera över.

Och något som framtidens chefer borde slippa ägna sig åt överhuvudtaget.

Vad tror du?

Magnus Dalsvall
Kjell Lindström

Om författarna:

Kjell Lindström och Magnus Dalsvall har funderat på personal- arbete länge. De pluggade tillsammans på personalvetarlinjen redan i början på 1980-talet.

Magnus har sedan skaffat sig gedigen kunskap och erfa- renhet som personalchef/personaldirektör på Volvo, SAS,
BP, Telia, FMV, Solna stad, Folkesson AB. 2007 startade Magnus sitt företag HR-akuten och har under åren bidragit till den svenska organisations- och ledardebatten genom ett tusental blogginlägg. Hans blogg utnämndes 2016 som en av Sveriges 30 bästa företagsbloggar.

Kjell Lindström har lite annorlunda bakgrund. Efter en period som lärare och forskare på Uppsala universitet, grundade han kunskapsföretaget Noden 1995. Kjell föreläser och pro gramleder kvalificerade chefsprogram. Sedan 2005 ger han ut veckobrevet #nodentrender.

Båda har fått priser för sitt arbete. Magnus fick 2008 utmär- kelsen Årets HR-visionär och var nominerad till Årets mång- faldschef 2005. Kjell fick det prestigefyllda Magnus Söder- strömpriset 2013, priset delas ut av Akademikerförbundet SSR tillsammans med Linköpings Universitet och Växjö Kommun.

Böcker

Författarna har tillsammans skrivit  succé böckerna:
Bortom Tankefällan”,
Äkta Organisation
Rör om i HR-grytan
Den Nakna Ledningsgruppen.