Kontakta oss

Vad väljer du – människa eller system

28 mar

Vad väljer du –människa eller system?

Det senaste årtiondet har många inom HR i sin strävan att bli en fullvärdig medlem i ledningsgruppen gått ifrån att hantera mellanmänskliga relationer till att mer försöka efterlikna ekonomer genom att införa olika system och styrande, standardiserade processer, checklistor och nyckeltal.

Kraven har ställts från många håll att P-programmet på universiteten ska innehålla mer ekonomi, nyckeltal med mera på bekostnad av beteendevetenskap. Den fullkomliga masshysteri som utbröt på många HR-avdelningar när Dave Ulrich och HR Transformation presenterades blev nästan en religion i både branschföreningen och HR-förespråkare. Ulrich modellen bygger på ett utvecklat IT-systemstöd som till stora delar såldes in med argumentet att det skulle medföra att man kunde drastiskt minska bemanningen på personalavdelningen och att cheferna kunde ta över en hel del av HR:s traditionella uppgifter. HR kunde då arbeta mer strategiskt och med direktkontakt med cheferna genom att införa Business Partners. Metoden infördes utan någon som helst kritisk granskning eller diskussion vilket kan tänkas lite märkligt att vår yrkesförening och branschtidning förordade ett system utan kritisk granskning som innebar att HR skulle minska och där cheferna var kritiska.

Ett långt drivet standardiserat och hårt systematiserat personalarbete har många förespråkare, bland annat föregående ordförande i vår yrkesförening som uttalade sig att ”HR måste sluta curla och istället Leana”.

Utgår vi från Human Resource Management (HRM) så har vi sedan 80-talet flyttat från Human och varit helt fokuserade på Resource och Management. Med andra ord HR har mer eller mindre glömt bort Human, människan. Inte blir det bättre av att stora resurser läggs ner för att göra HR arbetet mer standardiserat genom ISO-certifiering.

Mitt problem med det tänket är att människor inte är standardiserade ”robotar” utan individer med egna viljor och förmågor. Standardisering blir på ett vis en nedvärdering av den professionella kunskapen och bedömningar av det människoorienterade arbete som HR utför.

Det senaste decenniet har det varit mycket fokus på systemvägen. Så min fråga till yrkesföreningen är vilken väg som de förordar idag. Människovägen eller systemvägen?

Min undran är att om vi väljer systemvägen, innebär det inte en nedmontering av HR-rollen, då styrdokument, hårt leanade processer, nyckeltal, ekonomi och standardiseringar blir dominerande på bekostnad av de mer mjuka värdena. En farlig väg och det skulle vara intressant vad Sveriges HR-förening har för strategi och vision inom detta område.

Följ mig gärna på min ”gilla sida” på fb. https://www.facebook.com/HRakuten

 

blomma hemsida Våra seminarier om Management och Framtid

blomma hemsida Författare tillsammans med Kjell Lindström noden
    till succé böckerna Bortom Tankefällan och Äkta Organisation

blomma hemsida Böckerna kan du köpa i bokhandeln eller beställa på Adlibris eller Bokus