Kontakta oss

Personal & Ledarskap

ÄKTA ORGANISATION- Framtid,
utmaningar och potential
Magnus Dalsvall och 
Kjell Lindström
Bullet point publishing
September 2015

intervjuSkärmavbild 2015-11-01 kl. 15.05.18

Vill lämna 80-talets ideal

Nu är det dags för hr att kavla upp ärmarna. Det är den lite provokativa uppmaningen från konsulten, debattören och författaren Magnus Dalsvall. I boken Äkta organisation pekar han ut riktningen för framtidens hr-arbete.

Magnus Dalsvall har ett fantastiskt litet kontor i ett av Stockholms Äldsta hus på Södermalm i Stockholm. Från fönstret, och den lilla insynsskyddade trädgården, har han en storslagen utsikt över Riddarfjärden, Stockholms stadshus och Stockholm Waterfront.

– Jag kallar det mitt inspirationskontor. Här sitter jag när jag skriver, och har möten ibland.

Längs fönsterblecken står böckerna uppradade, som han och medförfattaren Kjell Lindström, arbetslivsforskare, producerat. Fem stycken har det blivit, på tre år.

-Han är akademikern med forskningsperspektivet, medan jag har den praktiska erfarenheten från att ha arbetet som hr-chef i många olika organisationer. Det är en bra kombination.

I författarduons förra bok Bortom tankefällan beskrivs den frustration som finns i många organisationer i dag och en chefsroll som havererat. I Äkta organisation tar de resonemangen vidare och pekar ur möjliga vägar framåt.

DERAS METODER BYGGER på forskning, i kombination med många, många samtal med chefer på företag, organisationer och offentlig verksamhet runtom i landet.

-Vi har träffat mellan tio och femton tusen chefer under det senaste året. Det är därför vi kan vara rätt så kaxiga. Vi det att vår bild stämmer.

Samtalen har handlat om orimliga förväntningar från medarbetare, om en tung administrativ börda och om svårhanterliga stödsystem som slukar allt mer tid. Chefen mår helt enkelt inte så bra år 2015.

-Problemet är att vi lever kvar i ett gammalt chefideal från 80-talet. Då hade vi linjära organisationer med stabschefer som hade ett informationsövertag och som fattade alla beslut. I dag ser det inte ut så. Informationen kommer från alla möjliga ställen och det finns många maktcentrum som fattar beslut i en organisation. Chefens roll är att hantera de beslut som andra fattat. Ändå har vi samma förväntningar på chefen som 1983. Det skapar en osäkerhet i organisationen.

Osäkerheten har lett till ängsliga och kontrollerande organisationer.

NU ÄR DET DAGS för pendeln att svänga, menar Magnus Dalsvall. I stället för kontroll och mätning behöver vi bygga tillit och förtroende i våra organisationer. Det är här medarbetare på hr-avdelningarna spelar en avgörande roll.

-De måste kavla upp ärmarna. Röra sig ute i organisationerna, hur ser det ut egentligen? Lyssna, ställa frågor och lära sig hur det ser ut på riktigt.
Genom att komplettera denna ”invärldsbevakning” med omvärldsbevakning får man en mer realistisk bild av behoven i och utvecklingen av det idag så komplexa organisatoriska landskapet.

Först då kan man lägga grunden för en ”Äkta organisation”, menar han.

-En äkta organisation utgår från den egna verkligheten och inte från något amerikanskt managementideal. Idag bygger vi våra förväntningar utifrån en hierarkisk organisation som är kompletterad med en rad andra organisationsformer.

För att skapa en rimlig chefsroll skulle hr behöva gå tillbaka till det som varit kärnan i professionen.

-Vad är det vi brinner för? Vad är det vi är bra på? Det är de arbetsuppgifterna som vi faktiskt hade från början. Rekrytering, som vi har lämnat över till cheferna, det är fackliga förhandlingar. Arbetsrätten blir allt mer komplex och det är ju hr som kan detta. Rekrytering är en annan sådan sak. Hr kanske är med och sorterar ut ett antal kandidater, men när cheferna sedan får sista ordet så är det ändå magkänslan som styr.

intervju2
Magnus Dalsvall tycker att man ska hitta tillbaka till det som varit kärnan i professionen, rekrytering och arbetsrätt.

DET SKAPAR ENLIGT Magnus Dalsvall homogena organisationer, där oliktänkande håller tyst för att inte riskera att få lägre lön, få sparken eller omplaceras. Detta leder till rädda organisationer där den psykiska ohälsan slår i taket.

-Vi har ju pratat om det här med heterogena organisationer i 30 år, men de blir ändå allt mer homogena. Unga får inte jobb idag. Äldre får inte heller jobb. Cheferna vill ha de som är lika dem själva, medan organisationer egentligen mår bra av  medarbetare med lite olika perspektiv. Men då måste ju hr också förbereda organisationen på vad det innebär.

ARBETSLIVET ÄR I KRIS, den psykiska ohälsan ökar, intresset för att axla en allt mer överlastad chefsroll minskar. Bilden av organisationernas tillstånd är inte så upplyftande.

Finns det något hopp?

-Om hr sköter sina kort rätt kommer mer efterfrågan på vår kompetens bli jätteefterfrågad. Då har vi en ljusnande framtid.

Skärmavbild 2015-11-01 kl. 15.22.42

JENNY SKÖLD