Kontakta oss

Konsulter

  • Torgny Hagelin
  • Samverkansprocesser och problem/konfliktlösning. Ledarutbildningar och ledarstöd.

Bred erfarenhet av processinriktat HR-arbete och ledarfrågor. Jobbat mycket med vision, målformulering och handlingsplaner. Stort kunnande om kommunala processer och politik.