Kontakta oss

HR, småskalighet och framtid

12 aug

Ett inlägg från Dalsvall & Lindström

Den nakna ledningsgruppen
illustration Evelin Wengelå

 

HR, småskalighet och framtid

I diskussionen rörande framtiden bör man fundera på förutsättningarna för de olika stödfunktionerna (HR, Ekonomi, Finans, Kommunikation etc). Vad händer när vi lämnar de stora organisationerna tid, för en framtid dominerad av småskaliga organisationer Paradigmskifte på gång?

Stödfunktionernas ursprung är att ha rollen som stabsfunktion i en hierarki.  Nu hopar sig tecknen på att de stora organisationernas tid kan vara över, och istället växer nätverkssamhällets myller av småorganisationer i samverkan fram.

Det finns några förhållanden som pekar mot ökad småskalighet

1. Teknikens möjligheter
Digitaliseringen ger helt nya möjligheter att organisera agila svärmar istället för stelbenta pyramider.

2. Protektionismen
När länder börjar värna om sina gränser blir det allt svårare att bygga multinationella jätteorganisationer

3. Internets sönderfall
Ryssland, Kina och andra stater strävar efter att begränsa Internets gränsöverskridande. Det är inte omöjligt att vi kommer att få många, nationella Internets i framtiden. Det innebär nya svårigheter för global tillväxt av stora orgnisationer

4. Kvalificerad kunskapsproduktion behöver inte storskalighet
Eftersom massproduktion av prylar kommer att tas över av automatiserade AI-styrda system, robotar och 3D-skrivare kommer mer fokus att läggas på innovation och kvalificerad tjänsteproduktion. Verksamheter som iär svåra att göra storskaligt.

5. Miljöhänsyn
Kraven på miljöhänsyn, långsiktighet, närhet och uthållighet uppmuntrar skapandet av lokala verksamheter och utmanar idén om att organisationer nödvändigvis måste växa.

6. Lagstiftningen
Lagstiftningen är fortfarande baserad på stora organisationer. Det betyder att om du startar en verksamhet och låter den förbli liten, slipper du en mängd regler och förordningar att ta hänsyn till.

Frågan är förstås hur man strategiskt och långsiktigt förberder sig för detta scenario.

Utbildningsväsendet och branschföreningar är fortfarande inriktade mot stora organisationer och storskalighetstänkande. Hur ska vi förbereda och stötta den viktiga grupp som t ex ensamarbetande HR inom småskaliga organisatiooner utgör?

Småskalighetens konsekvenser är en viktig fråga för stödfunktionernas framtid och i förlängningen också för vår välfärd och samhällsutveckling.

Så avslutningsvis: Med tanske på en massiv ökning av mängden små, agila organisationsformer, projekt och nätverk.
Hur ska de nuvarande stödfunktionermna (Finans, Ekonomi, HR, Kommunikation) hitta en roll i det småskaliga.

Hur kan t ex branschorganisationer som Sveriges HR-förening driva en framåtriktad och öppen diskussion?

Hur kan stödfunktionernas utbildning utformas, förändras och anpassas för en sådan framtid?

Magnus Dalsvall och Kjell Lindström

Om författarna

Kjell Lindström och Magnus Dalsvall har funderat på personalarbete länge. De pluggade tillsammans på personalvetarlinjen redan i början på 1980-talet.

Magnus har sedan skaffat sig gedigen kunskap och erfarenhet som personalchef/personaldirektör på Volvo, SAS,
BP, Telia, FMV, Solna stad, Folkesson AB. 2007 startade Magnus sitt företag HR-akuten och har under åren bidragit till den svenska organisations- och ledardebatten genom ett tusental blogginlägg. Hans blogg utnämndes 2016 som en av Sveriges 30 bästa företagsbloggar.

Kjell Lindström har lite annorlunda bakgrund. Efter en period som lärare och forskare på Uppsala universitet, grundade han kunskapsföretaget Noden 1995. Kjell föreläser och pro gramleder kvalificerade chefsprogram. Sedan 2005 ger han ut veckobrevet #nodentrender.

Båda har fått priser för sitt arbete. Magnus fick 2008 utmärkelsen Årets HR-visionär och var nominerad till Årets mång- faldschef 2005. Kjell fick det prestigefyllda Magnus Söderströmpriset 2013, priset delas ut av Akademikerförbundet SSR tillsammans med Linköpings Universitet och Växjö Kommun.

Böcker

Författarna har tillsammans skrivit  succé böckerna:
Bortom Tankefällan”,
Äkta Organisation
Rör om i HR-grytan
Den Nakna Ledningsgruppen.