Kontakta oss

En chef är också människa!

5 mar

En chef är också människa!

Ett självklart påstående kan tyckas, men sitter man och plöjer igenom artiklar och böcker i området ledarskap/chefsskap så kan man undra. Snarare att man målar upp en bild på något nästan gudaliknande som ska kunna allt, fixa allt och tåla allt.

Olika ledarutbildningar, sju punktsprogrma osv för ledarskapet är sällan inte förankrat i dagens samhälle och organisation.

Hackar man på någon eller utser en syndabock så är det ofta chefen som får klä skott i olika mediadrev, från medarbetare och högre chefer. Och vem går in och stöttar den chefen – ingen?

En chef som kommit i ”skottgluggen” betraktas oftast som en dålig chef, ”hen har ju betalt för att ordna det eller klara det”.

Visst finns det skitstövlar till chefer, men jag anser nog att de är undantag. De flesta är måna om att göra ett bra jobb men kan lätt bli utsatta av informella ledare (t ex vid nytillsättning av chef) som gör allt för att motarbeta den nya chefen, hålla inne med information, baktala och så vidare.

Chefsroll i förändring.

Under de 35 år som jag varit chef har det skett en stor förändring av ledarrollen, men tyvärr verkar synen på chefen vara kvar på samma nivå som 1987. Nämligen att chefen har 75% av sin tid till förfogande för sin personal och utveckling av enheten och endast 25% till produktion och administration.

Idag efter samtal med 10000-tals chefer tonar en tydlig bild fram att nya administrativa bördor, kontrollsystem, IT-system, ekonomisystem och olika andra system äter upp allt mer av chefens disponibla tid, för att inte tala om mängden av underställda som ökat under perioden som ett resultat av den ”platta organisationen”. För att inte tala om alla assistenter och sekreterare som plockats bort under åren.

Utöver det så har omvärlden och organisationerna blivit allt mer komplexa och tron att chefen har ett informationsövertag, total överblick och kontroll kan starkt ifrågasättas i dagens komplexa samhälle som utvecklas snabbt med IT, sociala medier, AI.

Finns de grundläggande förutsättningarna?

Jag har under åren själv sett hur chefer har blivit utsatta från alla olika håll som från högre chefer, medarbetare, journalister och fack. Sällan har jag sett att någon ställt sig frågan om det finns organisatoriska förutsättningar för chefen att kunna göra ett bra jobb, utan man tillsätter någon annan stackare i samma dåliga miljö. Inte undra på att allt fler företag och organisationer har svårare att rekrytera bra chefsämnen. Att intresset för att bli chef har minskat.

Min fasta övertygelse är att om en chef mår bra, får rätt förutsättningar så gagnar det alla såväl medarbetare som organisation.

Maila mig gärna exempel

Har du något exempel på en chef, du eller någon annan som blivit utsatt, kränkt och mobbad? Maila mig gärna då jag håller på att skriva en bok om chefer som blivit utsatta, kränkta och mobbade. Jag tänker beskriva vad som händer i verkligheten ute i organisationerna för cheferna, vad det beror på och vad man kan göra åt det. Har du några synpunkter/exempel så kan du maila mig på magnus@hr-akuten.se

Om bloggaren

Magnus Dalsvall gick ut PA-linjen på Uppsala Universitet 1983.  Har arbetat som personalchef/personaldirektör i över 30 år på företag/organisationer som SAS, BP,Telia Data, FMV, Solna Stad. Folkesson Revision. Driver företaget HR-akuten, föreläsare, debattör och författare och interim HR-chef.

 Böcker

Författare tillsammans med Kjell Lindström, Noden, till succé böckerna:
Bortom Tankefällan”,
Äkta Organisation
Rör om i HR-grytan
Den Nakna Ledningsgruppen.” Vår senaste bok.

Böckerna kan du beställa på ”Adlibris eller ”Bokus”. De Senaste böckerna ”Rör om i HR-grytan och ”Den nakna Ledningsgruppen” finns även på Webbshop Vulkan” till bästa pris.

 Välkomna att följa HR-akuten på Facebook, och Magnus Dalsvall på Twitter!