Kontakta oss

Arbetsmiljöarbete

Vi hjälper din HR-avdelning med arbetsmiljöarbetet

Ibland räcker bara inte tiden till. Arbetsmiljöarbetet har blivit allt viktigare och ett tungt ansvar ligger på HR-avdelningarna att hantera dessa viktiga frågor. Arbetsgivaren ansvarar för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sätt som gör att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) blir en allt viktigare del i HR-arbetet.

Arbetsmiljöverket blir allt mer aktiva och har ökat sanktionsavgifterna till arbetsgivare som inte följer föreskrifterna.

Vi på HR-akuten har mångårig erfarenhet av arbetsmiljöarbete och kan guida dig rätt i djungeln av regler och föreskrifter och få till ett fungerande SAM för ditt företag/organisation.

För mer information Kontakta Magnus Dalsvall

 

Vi hjälper ditt företag med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Arbetsmiljöarbetet blir allt viktigare, 46% uppger att de påverkas negativt av den psykosociala arbetsmiljön enligt en nyligen gjord undersökning av Sifo på uppdrag av Skanska. Arbetsmiljöverket blir allt aktivare och sanktionsavgifterna har blivit högre om inte företagen har ett fungerande arbetsmiljöarbete.

Vi på HR-akuten känner väl till under vilka villkor som ni som småföretagare arbetar och vet att er tid och resurser är begränsade. Vi kan erbjuda er att bli er arbetsmiljösamordnare och avlasta er som företagare. Vi ser till att ni får ett fungerande arbetmiljöarbete och guidar dig rätt i djungeln av regler och föreskrifter.

För mer information Kontakta Magnus Dalsvall