Kontakta oss

Det är inte ledaren det är fel på – det är organisationen

26 Nov

Skyll inte allt på ledaren – titta på organisationen istället!

I DN 2015-11-12 menar läkaren och hjärnforskaren Katarina Gospic att dagens ledare är ineffektiva och lägger ner tid på fel saker. En underliggande orsak är att vi ”undviker allt som är jobbigt” enligt artikeln. Gospic sällar sig därmed till den kör av coacher och konsulter som genom sitt individfokus placerar den numer komplexa ledarrollsfrågan i ett ofruktbart hörn. Ett hörn vars enda bidrag är att ge hårt arbetande människor ännu sämre samvete och otillräcklighetskänslor.

Vi tror istället att det handlar om att sätta dagens ledarroll i ett mer realistiskt perspektiv, som utgår från utvecklingen inom dagens organisationer.

80-talet ringde och ville ha tillbaka sina idéer

Utgångspunkterna för Gospics (och hennes coach och konsultkollegor) syn på ledarskap andas mycket 80-tal. Med utgångspunkt i Janne Carlzons Riv Pyramiderna skulle vi skapa platta organisationer där kunden var i centrum och flexibilitet, ansvar och delegering var ledorden.

Det pratades om guldhjärnor, individens roll, företagskultur och lärande organisation.

Ledarna skulle vara autonoma och självständiga och ha stora frihetsgrader. I den tidsandan passar som sagt Gospics resonemang väldigt väl.

Dagens organisationer är komplexare än förr

I dag har tekniken, urbanisering och allmän samhällsutveckling förändrat förutsättningarna för ledarskapet. Vi har idag allt mer komplexa organisationer i en föränderlig omgivning.  Ledarskap ska utföras inom ramen för ofta väldigt hårt reglerade system och processer, nyckeltal som ska jagas och leanprocesser som ska följas till punkt och pricka, nollfelsambitioner med mera.

För att inte tala om den kontrollapparat som nu finns som tar en allt större del av arbetstiden i anspråk. På 80-talet t ex på SAS pratades om att ledaren till 75% av sin tid skulle coacha och utveckla sin enhet och sina medarbetare, högst 25% av tiden får användas till administration eller produktion. Idag har vi fortfarande den synen – även det är tvärtom i verkligheten!

De platta organisationerna har dessutom ofta medfört att chefsområden är gigantiska idag. Speciellt inom vård och omsorg. Vi har till exempel träffat en chef som hade 140 medarbetare! Att som Gospic säga att en sådan ledare är ineffektiv och borde ägna mer tid och prata, coacha och utveckla alla sina medarbetare torde väl falla på sin egen orimlighet.

Företag och organisationer idag spenderar miljarder på ledarutbildningar som ofta kan vara rätt värdelösa och inte verklighetsbaserade – vilket vi håller med Gospic om. Man försöker ta till sig och ta efter metoder och tips från framgångsrika företag  och ledare och tillämpa dem i den egna verksamheten. Vilket kan ge förödande resultat. Det är ju bara att titta på de organisationsförebilder som framhålls i storsäljarna In Search of Excellence och Good to Great – hur många av dom företagen finns ens idag?

Utgångspunkten – den egna organisationen

Utgångspunkten måste vara den egna organisationen och den verklighet vi står inför. Om ledaren säger att hen har för mycket att göra kan det faktiskt bero på att det är så – inte att ledaren är ineffektiv.

Nej utgå från din egen organisation och situation, gör det enkelt och skapa drägligare arbetsvillkor. Ha ett lagom antal anställda. Se inte organisationerna som en enkel hierarki utan som ett komplext landskap med många olika maktcentrum som du ska arbeta och förhålla dig i.

Avslutningsvis tycker vi därför att Gospic underblåser en nidbild av chefer och att det är dem det är fel på. Istället för att ta tag i det verkliga problemet, nämligen att skapa förutsättningar för chefer att vara just en bra chef!

Magnus Dalsvall och Kjell Lindström

Magnus Dalsvall och Kjell Lindström har lång erfarenhet som chefer och konsulter. De har de senaste fem åren fått stor uppmärksamhet för sina seminarier, föreläsningar och böcker.

 

blomma hemsida Våra seminarier om Management och Framtid

blomma hemsida Författare tillsammans med Kjell Lindström noden
    till succé böckerna Bortom Tankefällan och Äkta Organisation

blomma hemsida Böckerna kan du köpa i bokhandeln eller beställa på Adlibris eller Bokus