Kontakta oss

Dags att skifta fokus. HR:s tid är nu!

10 jul

En artikel från Dalsvall & Lindström Från standardisering till att tänka utanför boxen De senaste 25–30 åren har tyngdpunkten i begreppet human resource management flyttat sig. 1980-talets fokus på human och ”personalen är vår viktigaste resurs” följdes av 1990-talets ekonomisering, personalekonomiska resonemang och ett större fokus på resource. Vid sekelskiftet fick management tänkande stort genomslag, […]

Läs mer»

Detta kan bara hända i HR!

5 jul

Detta kan bara hända i HR! Sveriges HR-förening söker ny Generalsekreterare. En viktig befattning för att driva HR-professionen framåt. Vem det blir är förstås viktigt för yrkets trovärdighet, nytänkande och utveckling. I platsannonsen eftersöks en person som har ”relevant akademisk utbildning”. Man undrar förstås vad en sådan kan vara? Är det sjuksköterskeutbildning de syftar på då, eftersom det […]

Läs mer»