Kontakta oss

Starkare genom samarbete.

13 apr

Ensam är stark är väl en myt som ingen går på idag. Dagens komplexa samhälle, organisationer och livspussel kräver mer kontakter, relationer, samverkan/samarbeten och nätverk än någonsin. Filterbubblor Tyvärr är det alldeles för lätt att liera sig med vänner som tycker likadant, har samma intressen samt visa upp en putsad fasad utåt. Fenomenen ”groupthink”och ”filterbubblor” […]

Läs mer»

Har HR tappat sin plattform?

1 apr

Funderar om HR de senaste decennierna i sitt ekonomi och systemsträvande har tappat några väsentliga delar. Nämligen plattformen att hantera mellanmänskliga relationer, sin humanism, att lita på sitt sunda förnuft. Att HR ska komplettera ekonomerna, ingenjörerna och systemfolkets tänkande med att föra in en HR approach. Hur kan man annars förklara att när de gamla […]

Läs mer»